Publicerat: 2021-02-26 08:35:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen minskar omsättning men förbättrar rörelseresultat - ser positiv trend

Medicinteknikbolaget Medicpen redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen sjönk 71,4 procent till 0,2 miljoner kronor (0,7). Under 2019 hade bolaget projektfinansiering och inte ordinär försäljning, vilket kan förklara diskrepansen. Det är lägre än initiala mål och kan förklaras med covid-19-effekter.

Rörelseresultatet blev -3,1 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet före och efter skatt var -3,1 miljoner kronor (-3,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Likvida medel uppgick till 5,8 miljoner kronor (19,2).

"När vi summerar var vi är idag och jämför med var vi startade i början på året, är jag nöjd med vad vi åstadkommit under en mycket utmanande marknadssituation. ag skulle vilja tacka våra kunder, vårt team och alla partners som arbetat hårt tillsammans med oss under året. Nu ser vi en positiv trend, vi har den kommersiella plattformen på plats och vi har utökat vår kassa för att utveckla bolaget vidare", säger vd:n Jan Andersson.


Medicpen, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,7 -71,4%
Rörelseresultat -3,1 -3,3
Resultat före skatt -3,1 -3,3
Nettoresultat -3,1 -3,3
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01
Likvida medel 5,8 19,2 -69,8%

Läs mer om MedicPen AB