Publicerat: 2021-02-26 12:28:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator minskar omsättning men vänder till vinst under fjärde kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar minskande omsättning och vändning till vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen kommer återkomma i utdelningsfrågan.

Omsättningen sjönk 18,2 procent till 11,2 miljoner kronor (13,7).

"En lägre omsättning för året bedöms ha påverkats av lägre aktivitet inom större projekt såsom upphandlingar där många sköts på framtiden pga coronapandemin. Den lägre omsättningen påverkade dock inte resultatnivån i någon större utsträckning", kommenterar bolaget i rapporten.

Ebitda-resultat blev 3,0 miljoner kronor (2,7), med en ebitda-marginal på 26,8 procent (19,7).

Rörelseresultatet blev 1,4 miljoner kronor (1,4), med en rörelsemarginal på 12,5 procent (10,2).

Resultatet före skatt var 6,3 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev 7,9 miljoner kronor (-0,5).

"Årets resultat har utöver underliggande resultat i rörelsen, påverkats positivt av försäljningar
av finansiella anläggningstillgångar, bland annat försäljning av aktier i G-Loot Global Esports, samt utdelning från innehav", skriver bolaget vidare.

Styrelsen har ännu inte tagit ställning till eventuell utdelning för verksamhetsåret 2020. Detta kommer kommuniceras genom pressmeddelande när styrelsen beslutat i frågan, enligt rapporten.


Transferator, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 11,2 13,7 -18,2%
EBITDA 3,0 2,7 11,1%
EBITDA-marginal 26,8% 19,7%
Rörelseresultat 1,4 1,4 0,0%
Rörelsemarginal 12,5% 10,2%
Resultat före skatt 6,3 -0,2
Nettoresultat 7,9 -0,5

Läs mer om Transferator AB