Publicerat: 2021-03-01 12:42:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Skatteverket meddelar hur Transferators inlösenprogram i fjol ska deklarareras

Riskkapitalbolaget Transferator meddelar att Skatteverket har fastställt allmänna råd för det inlösenprogram som genomfördes i slutet av 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transferator genomförde en aktiesplit 2:1, varav den ena aktien var en inlösenaktie som automatiskt löstes in mot 10 öre per inlösenaktie i kontantbudbetalning. Dessutom erhölls för en aktie i G-Loot Global Esports för 1 122 inlösenaktier.

Aktieägare som hade ett innehav i Transferator som inte var jämnt delbart med 1 122 avrundades nedåt till närmaste hela antal aktier i G-Loot samt erhöll kontant ersättning motsvarande 43 öre per överskjutande inlösenaktie.

Skatteverket har fastställt att av den anskaffningsutgiften för A-aktier i Transferator bör 28 procent hänföras till A-inlösenaktierna och till 72 procent för kvarvarande A-aktier. Av den anskaffningsutgiften för B-aktier i Transferator bör 25 procent hänföras till B-inlösenaktierna och till 75 procent för kvarvarande B-aktier.

Vidare meddelar Skatteverket att anskaffningsutgift för erhållna aktier i G-Loot bör anses vara 350 kronor per aktie i G-Loot.

Läs mer om Transferator AB