Publicerat: 2021-03-17 06:52:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ObsteCare AB: Garanter tecknade 22 procent i Obstecares företrädesemission

Medicinteknikbolaget Obstecare tillförs 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,3 miljoner kronor i bolagets företrädesemission av units som var fullt garanterad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 60,1 procent av stöd av uniträtter och till 39,9 procent utan stöd av uniträtter, varav 22,1 procent av emissionen tecknades av investerare i enlighet med garantiåtaganden.

Sammanlagt medför företrädesemissionen samt avsedd emission för ersättning till garanterna och finansiella rådgivare att Obstecares emitterar 25,24 miljoner nya aktier och bolaget har därefter 56,34 miljoner aktier utestående. Bolaget har även 25,24 miljoner teckningsoptioner TO 3 utestående.

- Det är glädjande att det finns ett starkt intresse av att vara med på Obstecares framtida resa. Jag ser positivt på framtiden: vi har nya, starka distributörer på plats, arbetet pågår med en FDA-ansökan för det nya instrumentet och när marknaderna öppnar upp efter pandemin står vi väl rustade för en expansion, kommenterar Obstecares vd Carina Lindqvist.

Läs mer om ObsteCare AB