Publicerat: 2021-03-18 15:38:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Recyctec Holding AB: Recyctec fastställer teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner

Miljöteknikbolaget Recyctec har beställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptionerna TO 4B och TO 6B till 9,25 kronor per B-aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Anmälningsperioden inleds idag den 18 mars och pågår till den 31 mars. Sista handelsdag för TO 4B är den 26 mars medan TO 6B inte är upptagna för handel. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras 3,9 miljoner kronor före emissionskostnader som uppskattas till 280 000 kronor.

Läs mer om Recyctec Holding AB