Publicerat: 2021-03-25 09:47:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen föreslår namnbyte till Medimi

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Medicpen kallas till årsstämma tisdagen den 27 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär att Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson, Anders Haskel och Ulf Lindahl omväljs som styrelseledamöter samt att Sigrun Axelsson omväljs till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolaget byter namn från Medicpen till Medimi. Antalet aktier föreslås vara lägst 220 miljoner och högst 880 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 30 miljoner.

Läs mer om MedicPen AB