Publicerat: 2021-03-26 13:50:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma byter marknadsplats till First North den 14 april

Forskningsbolaget Redwood Pharma byter marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 14 april. Sista handelsdag på Spotlight Stock Market blir därmed den 13 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med listbytet har bolaget upprättat ett tilläggsdokument i vilken ny finansiell information presenteras som inte tidigare har offentliggjorts då bolagets kapitalstruktur framställs per den 28 februari 2021.

- Det är glädjande att idag kunna meddela att Redwood Pharma uppfyller Nasdaqs listningskrav och därmed har erhållit villkorat godkännande. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som bedöms öka marknadens kännedom om bolaget samt inverka positivt på bolagets relationer med kommersiella partners. Jag vill tacka Spotlight Stock Market för ett bra samarbete under åren som gått", säger Martin Vidaeus, vd i Redwood Pharma.

Redwood Pharmas aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet REDW. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet.

Läs mer om Redwood Pharma AB