Publicerat: 2021-03-30 13:34:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invent Medic Sweden AB: Invent Medic föreslår två nyval och byte av styrelseordförande

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Invent Medic kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl och Lars Persson som styrelseledamöter. Till nyval föreslås Helen Richenzhagen och Frida Wilhelmsson Ulfbratt som styrelseledamöter.

Nyval föreslås av Gun-Britt Fransson som styrelseordförande. Nuvarande ordförande Lars Persson fortsätter som ledamot. Nuvarande styrelseledamöterna Lars Wilander och Johan Wennerholm har avböjt omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Läs mer om Invent Medic Sweden AB