Publicerat: 2021-04-09 10:31:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i elbusstillverkaren Hybricon Bus kallas till årsstämma den 11 maj. Stämman kommer till följd av covid-19 att hållas elektroniskt genom Microsoft Teams.

Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande tillika styrelseledamot Martin Rogersson och av styrelseledamoten Leif Herlitz samt till nya styrelseledamöter välja Elisabeth Lindström-Dupuy och Per-Eric Bjurenborg.

Elisabeth Lindström Dupuy arbetar för Sandvik och är styrelseledamot i Svenska Handelskammaren i Kina.

Per-Eric Bjurenborg har lång erfarenhet av att ha arbetat som vd och företagsledare för flera bolag inom kollektivtrafik och renhållning/återvinning.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner.

Läs mer om Hybricon Bus System AB