Publicerat: 2021-02-15 11:51:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Hybricon Bus System AB: ÖKADE FÖRLUSTEN TILL -8,2 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elbusstillverkaren Hybricon, listat på Spotlight, redovisar rörelseintäkter om 3,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (3,8).

Periodens resultat uppgick till -8,2 miljoner kronor (-2,8).

Enligt vd Mårten Fuchs har bolaget under kvartalet realiserat de kostnadseffektiviseringar som kommunicerades i föregående kvartalsrapport och som enligt bolaget var ett nödvändigt led i att omstrukturera och effektivisera den befintliga verksamheten.

"Under kvartalet har det också stått alltmer klart att Arctic Whisper-bussarna börjat nå slutet av sin tekniska livslängd; bland annat har en av tre laddstationer varit ur funktion under större delen av kvartalet. Följden av detta är både stigande reparationskostnader och minskad tillgänglighet, vilket har försatt såväl Hybricon som Umeå Kommunföretag (UKF) i en utmanande ekonomisk situation", skriver vd:n.

I början på februari meddelade bolaget att pilotprojektet med UKF skulle avvecklas och att en icke kassapåverkande nedskrivning om 4,4 miljoner kronor skulle göras i det fjärde kvartalet.

I skrivande stund kvarstår slutförhandling om villkor och tidsplan för avvecklingen av verksamheten som har haft en omsättning på 0,4 till 0,7 miljoner kronor i månaden, heter det.

"Med ovan bakgrund har Hybricon beslutat att helt upphöra med att marknadsföra Arctic Whisper-produkterna för att i stället frigöra resurser och fokusera på försäljning av bussar från King Long", skriver vd:n.

Per den sista december uppgick de likvida medlen till 18 miljoner kronor och kassaflödet från den löpande verksamheten till -11,1 miljoner kronor för helåret 2020.          
        

Läs mer om Hybricon Bus System AB