Publicerat: 2021-04-22 10:42:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Miris Holding AB: Miris styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i mjölkanalysföretaget Miris kallas till årsstämma tisdagen den 25 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Inger Andersson, Niklas Dahl och Sören Densjö. Till styrelseordförande föreslås omval av Ingemar Kihlström.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Läs mer om Miris Holding AB