Publicerat: 2021-04-27 08:56:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen rapporterar ökad försäljning och förlust under Q1

Medicinteknikbolaget Medicpen redovisar en något högre omsättning men också förlust under första kvartalet jämfört med samma period 2020.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,1). Ökningen kommer från kontinuerliga uttag inom existerande avtal samt start av två nya kommuner, Ringsted och Brönderslev, där den senare är inom ramen för TIM-avtalet.

Samtidigt uppges det att Region MittJylland har tagit extra tid på sig för uppstart vilket innebär att slutdatumet för avtalet får flyttas fram. Medicpen förväntar sig nu uppstart i mitten av andra kvartalet.

Överlag är vd Jan Andersson inte helt nöjd med försäljningen.

”Vi behöver fler pågående kundprospekt då processerna är långa. Vidare fortsätter pandemin att påverka oss. Fokus hos många kunder är fortsatt att hantera Covid-19, medan andra nu övergått till att nå vaccineringsmålen. Även om vi såg en viss lättnad i slutet av perioden är det fortsatt stora skillnader mellan regioner och länder”, säger han.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-3,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,1 miljoner kronor (-2,6).

Likvida medel uppgick till 25,2 miljoner kronor (18,3).


Medicpen, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,1 100,0%
Rörelseresultat -3,8 -3,3
Resultat före skatt -3,8 -3,3
Nettoresultat -3,8 -3,3
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,1 -2,6
Likvida medel 25,2 18,3 37,7%

Läs mer om MedicPen AB