Publicerat: 2021-04-28 09:31:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Future Gaming minskade preliminärt ebitda-resultatet i första kvartalet

Bettingbolaget Future Gaming minskade preliminärt intäkterna och ebitda-resultatet i första kvartalet, framgår det av ett pressmeddelande.

Intäkterna blev cirka 5,2 miljoner kronor, jämfört med 5,6 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol. Ebitda-resultatet uppgick till cirka 0,7 miljoner kronor (1,5).

Bolaget pekar på en negativ intäktspåverkan från coronapandemin ihop med något ökade kostnader.

Den senaste tiden har en ljusning skett dock. Under slutet av det första kvartalet och inledningen av det andra kvartalet noteras preliminärt en återhämtning av intäkterna.

Läs mer om Future Gaming Group International AB