Publicerat: 2021-04-28 09:47:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AcuCort AB: Acucort rapporterar något lägre förlust, står väl rustat inför 2021

Life science-bolaget Acucort redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade marginellt.

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-2,1), i likhet med resultatet såväl före som efter skatt.

Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,11).

Kostnaderna har blivit något lägre än förväntat i huvudsak på grund av senarelagda kompletterande utvecklingsaktiviteter.

Likvida medel uppgick till 21,6 miljoner kronor (30,9).

Vd Jonas Jönmark skriver i en kommentar att för närvarande pågår en intensiv arbetsperiod kring genomförandet av den tillverkningsplan av Isicort i storskalig kommersiell produktion.

"Vi lägger nu också ökat fokus på fördjupade marknadsanalyser. Även fortsatta selektiva
diskussioner med potentiella licenstagare och samarbetspartners pågår", berättar bolagschefen.

Jönmarks uppfattning är att Acucort står väl rustat inför 2021 med ett godkänt läkemedel och ett starkt kommersialiseringsteam.


Acucort, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,0 -2,1
Resultat före skatt -2,0 -2,1
Nettoresultat -2,0 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,11
Likvida medel 21,6 30,9 -30,1%

Läs mer om AcuCort AB