Publicerat: 2021-05-04 07:42:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens rapporterar en förlust i första kvartalet

Fertilitetsbolaget Spermosens redovisar en blygsam omsättning och en förlust under första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 16 000 kronor (7 000).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och skatt blev -0,9 miljoner kronor. Motsvarande resultat i fjol var positiva 42 000 kronor på samtliga tre rader.

Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (0,01).

Likvida medel uppgick till 1,1 miljoner kronor (44 000 kronor).

Spermosen börjar handlas på Spotlight den 5 maj. Erbjudandet inför noteringen blev rejält övertecknat.

”Spermosens notering på Spotlight Stock Market ger oss medel att slutföra produktutvecklingen och förbereda marknadslansering av JunoChecked. Med denna produkt beräknar vi kunna möjliggöra för fertiliseringsklinikerna att utföra diagnostik av spermier och uppmäta om det finns en naturlig bindning till äggcellen”, säger vd John Lempert.


Spermosens, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,9 0
Resultat före skatt -0,9 0
Nettoresultat -0,9 0
Resultat per aktie, kronor -0,17 0,01
Likvida medel 1,1 0

Läs mer om Spermosens AB (publ)