Publicerat: 2021-05-05 10:39:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invent Medic Sweden AB: Invent Medic rapporterar positiv omsättningsutveckling för tredje kvartalet i rad

Medicinteknikbolaget Invent Medic ökade både omsättningen och rörelseförlusten under det första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 0,6 miljoner kronor (0,4).

Bolaget har nu tre positiva kvartal i ryggen vad gäller försäljningen. Bland annat har det kommit in positiva indikationer från Storbritannien efter ett svårt pandemiår, säger vd Karin Bryder.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-3,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,27 kronor (-0,25).

Likvida medel uppgick till 12,0 miljoner kronor (24,3).

Förutom att marknadsföra Efemia håller bolaget på att bedriva en process med att få produkten godkänd i USA. Det har skett genom en inlämnad 510(K)-ansökan. Bryder uppger att det förs en sedvanlig kommunikation med FDA där man besvarar de frågor som ställs.

”En godkänd 510(k) utgör en förutsättning för att vi ska gå vidare mot en marknadsintroduktion i USA”, säger Bryder.

Vad gäller satsningarna under våren ska bolaget fokusera en hel del på kampanjer och marknadsaktiviteter kring fysisk aktivitet och ”Träningsinkontinens”, heter det.


Invent Medic, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,6 0,4 50,0%
Rörelseresultat -4,3 -3,7
Resultat före skatt -4,3 -3,7
Nettoresultat -4,3 -3,7
Resultat per aktie, kronor -0,27 -0,25
Likvida medel 12,0 24,3 -50,6%

Läs mer om Invent Medic Sweden AB