Publicerat: 2021-05-05 15:39:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om GOGO Lead Tech AB: Gogo Lead Tech tecknar avsiktsförklaring om förvärv av Eco Web Hosting

Teknikbolaget Gogo Lead Tech har tecknat en ej bindande avsiktsförklaring avseende ett potentiellt förvärv av 100 procent av Eco Web Hosting, som är ett brittiskt webbutvecklingsbolag med en portfölj av digitala produkter inom web hosting och e-learning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Målbolaget bedöms passa väl in Gogos nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi samt tillföra en breddning inom bolagets nuvarande leadgenereringstillgång inom web hosting.

Målbolaget har idag nio anställda och har genererat en omsättning under perioden mars 2020 till februari 2021 om 1,6 miljoner dollar med ett resultat på 0,8 miljoner dollar.

Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 2,0 miljoner dollar, varav 1,3 miljoner dollar kontant betalning samt 0,7 miljoner dollar i aktier i Gogo Lead Tech.

Tilläggsköpeskilling ska kunna utgå till säljaren om maximalt 270 000 dollar, en del kontant betalning och en del aktier, under de första tolv månaderna beroende på prestation.

Gogo har ingen säkerställd förvärvsfinansiering på plats i dagsläget och kommer således att behöva arbeta för att säkerställa sådan parallellt med due diligence-processen.

Läs mer om GOGO Lead Tech AB