Publicerat: 2021-02-22 09:11:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Novus Group International AB: ÖKAD OMS OCH RESULTAT 4 KV, UTDELNING 0:09 KR/A

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Analys- och undersökningsföretaget Novus Group, listat på Spotlight, föreslår en utdelning om cirka 0:09 kronor per aktie för 2020, i linje med bolagets utdelningspolicy om att dela ut 60 procent av nettoresultatet. Förslaget är baserat på styrelsens tillförsikt om bolagets framtida utveckling och bolagets nuvarande starka finansiella ställning, heter det i bokslutskommunikén publicerad på måndagen.

Novus hade en nettoomsättning på 18,6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020, jämfört med 16,8 motsvarande kvartal 2019. Rörelseresultatet steg till 2,6 miljoner kronor (1,4).

Resultat efter skatt blev 2,0 miljoner kronor (1,1), motsvarande 0:19 kronor per aktie (0:11).

Bolagets likvida medel per den 31 december uppgick till 9,3 miljoner kronor (7,8) exklusive outnyttjad beviljad checkkredit om 2 miljoner kronor (2).          
        

Läs mer om Novus Group International AB