Publicerat: 2021-05-11 09:37:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus fördubblar intäkterna och närmar sig nollresultat i första kvartalet

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar fördubblade intäkter i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget minskar förlusten rejält och närmar sig ett nollresultat.

Nettoomsättningen steg 109,1 procent till 6,9 miljoner kronor (3,3).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-3,8).

Resultatet före skatt var -0,2 miljoner kronor (-4,2).

Resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (-4,2). Resultat per aktie hamnade på -0,4 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,6 miljoner kronor (-2,9) i första kvartalet.

- Under det kvartal som nu gått har bolaget arbetat med att avveckla Arctic Whisper-projektet.
Diskussionerna har förts med representanter från Umeå Kommunföretag samt Transdev
Sverige. Överenskommelsen med UKF har inneburit ett antal resultatpåverkande
engångseffekter under perioden. Utöver positiva engångseffekter för kvartalet är bolaget nu
renodlat utifrån den uppsatta strategin där en väl fungerande serviceverksamhet skall vara en
grund att stå på. Detta kommer att ge stöd till att fortsätta driva utvecklingen av affären med
King Long. Avslutet av Arctic Whisper-projektet har gått enligt plan, kommenterar vd Mårten Fuchs i delårsrapporten.

Under utvecklingsarbetet av den elektriska demobussen PEV15 har ett antal tekniska
utmaningar uppstått. Dessa är nu hanterade men det har inneburit att demobuss PEV15 klass
2 försenats. PEV15 beräknas nu vara i drift i Sverige under första kvartalet 2022.

- Under kommande kvartal ligger fokus på att fortsätta utveckla den påbörjade omställningen av
serviceverksamheten i Umeå. Det är även glädjande att konstatera att bolaget tecknat ett avtal
med Transdev Sverige gällande service av bussarna på E4 trafiken i norra Norrland. Under
återstoden av året är de uttalade målen att ta en första genombrottsaffär med King Long
bussar, samt att säkerställa en väl fungerande och stabil servicegrund, avslutar Mårten Fuchs.


Hybricon Bus, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 6,9 3,3 109,1%
Rörelseresultat -0,2 -3,8
Resultat före skatt -0,2 -4,2
Nettoresultat -0,2 -4,2
Resultat per aktie, kronor -0,4 -0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,6 -2,9

Läs mer om Hybricon Bus System AB