Publicerat: 2021-05-18 08:09:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks ökar rörelseresultat under första kvartalet - ökad försäljning i april

Chipstillverkaren Premium Snacks redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen sjönk 7,1 procent till 76,1 miljoner kronor (81,9).

Ebitda-resultat blev 2,7 miljoner kronor (0,8), med en ebitda-marginal på 3,5 procent (1,0).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-1,3), med en rörelsemarginal på 0,3 procent.

Resultatet före skatt var -0,5 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (-2,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,0 miljoner kronor (6,5).

Likvida medel uppgick till 18,3 miljoner kronor. Vid årsskiftet var nivån 27,6 miljoner.

I april uppgick koncernens nettoomsättning till 26,6 miljoner kronor jämfört med 24,0 miljoner samma månad föregående år. Det motsvarar en ökning med 10,8 procent.

Styrelsen står fast vid tidigare lämnad prognos att omsättningen för helåret 2021 kommer att överstiga 330 miljoner kronor samt att koncernens ebitda bedöms nå minst 20 miljoner kronor. Bedömningen grundas på antagande om en stabil svensk krona och att effekten av Corona- pandemin på Exotic Snacks lösviktskoncept mattas av under året, uppger bolaget i rapporten.


Premium Snacks, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 76,1 81,9
EBITDA 2,7 0,8
EBITDA-marginal 3,5% 1,0%
Rörelseresultat 0,2 -1,3
Rörelsemarginal 0,3%
Resultat före skatt -0,5 -2,0
Nettoresultat -0,8 -2,2
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,0 6,5
Likvida medel 18,3

Läs mer om Premium Snacks Nordic AB