Publicerat: 2021-05-19 10:32:14

JS Security: Inleder analysbevakning - Analyst Group

I samband med att JS Security genomfört sin notering på Spotlight Stock Market har Analyst Group ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, innefattande bl.a. aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden, VD-videointervjuer m.m. Den första fullständiga analysen planeras att publiceras och offentliggöras inom en vecka.

”Genom att istället använda sig av JS Securitys tjänst Delta/NET lagras filen för att därefter ”delas upp” i tusentals små bitar, krypteras och fördelas på olika servrar runt om i hela världen. Det här är inget som användaren märker men om någon obehörig vill komma åt och attackera, läsa eller kopiera filen måste samtliga servrar hackas då alla ”delarna av filen” behövs för att kunna läsa den, samt att krypteringen behöver kringgås. Det är en nästintill omöjlig uppgift. Detta är styrkan i JS Securitys plattform, att kunder inte behöver lita på en central punkt eller enstaka leverantör för att information ska hållas säker. Bolaget presenterade nyligen sin Q1-rapport och precis som väntat innehöll årets första kvartal ingen försäljning. Under årets resterande kvartal ser vi istället att JS Securitys fokus kommer vara att bygga vidare organisationen, knyta till sig nyckelpersonal samt ingå ytterligare kundavtal, vilka ger upphov till återkommande intäkter med bra marginal. Över tid är detta vad som kommer kunna möjliggöra successivt stigande försäljning, break-even och därefter en tvåsiffrig rörelsemarginal. Idag, såväl som framöver, ser vi att JS Securitys plattform Delta/NET utgör en viktig hörnsten i bolagsvärderingen.” avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.

JS Security är ett spännande blockkedjebolag med en intressant investeringsidé och vi avser att inom en vecka publicera vår fullständiga initieringsanalys av bolaget, där bl.a. finansiella prognoser och våra värderingsscenarion Base, Bull och Bear kommer att framgå.


Länk till analysen

Läs mer om JS Security Technologies Group AB