Publicerat: 2021-05-20 08:53:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Future Gaming minskade förlusten under Q1

Bettingbolaget Future Gamings omsättning minskade under första kvartalet men man lyckades också minska förlusten i förhållande till samma period i fjol.

Omsättningen sjönk till 5,2 miljoner kronor (5,4).

Den sportinriktade verksamheten i Phase One uppvisade en markant positiv trend vad gäller nya deponerade kunder jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen inom den kasinoinriktade verksamheten i Viistek bygger främst på engångsintäkter från speloperatörer som värvar spelare. Denna gång var antalet värvade spelare stabilt jämfört med föregående kvartal och affären genererade löpande ett stadigt överskott, uppger vd Alexander Pettersson.

Ebitda-resultat blev 0,7 miljoner kronor (1,5), med en ebitda-marginal på 13,5 procent (27,8).

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (1,2), med en rörelsemarginal på 7,7 procent (22,2).

Resultatet både före och efter skatt var -1,7 miljoner kronor (-2,3). Resultatet per aktie var -0,001 kronor (-0,002).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,2 miljoner kronor (-7,2).

Bolaget uppfyller sedan tidigare inte obligationslånets krav på rörelseresultatet vilket innebär att det brutit mot obligationsvillkoren och för nu diskussioner med obligationsinnehavarna om en långsiktig finansieringslösning.

”Det finns en rad parametrar att ta hänsyn till och denna process tar tid, men står givetvis högst på bolagets agenda. Frågan har också högsta prioritet hos obligationsinnehavarna, som ju även är huvudägare i Future Gaming Group. Vi kommer att gå ut med ytterligare information så snart det finns mer att berätta kring obligationslånet”, säger Pettersson.


Future Gaming, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 5,2 5,4 -3,7%
EBITDA 0,7 1,5 -53,3%
EBITDA-marginal 13,5% 27,8%
EBITDA, justerat 0,7 1,6 -56,3%
EBITDA-marginal, justerad 13,5% 29,6%
Rörelseresultat 0,4 1,2 -66,7%
Rörelsemarginal 7,7% 22,2%
Resultat före skatt -1,7 -2,3
Nettoresultat -1,7 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,001 -0,002
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,2 -7,2

Läs mer om Future Gaming Group International AB