Publicerat: 2021-05-28 11:03:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode kallar till årsstämma den 30 juni

Aktieägarna i industribolaget Amnode kallas till årsstämma den 30 juni i Gnosjö. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Förslaget till val av styrelseledamöter är ännu inte klart. Aktieägare representerande 20 procent av kapitalet och rösterna i bolaget avser att återkomma med förslag på styrelseledamöter senast i samband med årsstämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Läs mer om Amnode AB