Publicerat: 2021-02-26 08:15:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om FX International AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -3,0 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Valutaalgoritmhandelsbolaget FX International redovisar ett intäkter på -2,1 miljoner kronor (0,4) för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår (oktober-december).

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Rörelseresultatet uppgick för kvartalet till -3,0 miljoner kronor (-0,7) och nettoresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-0,8).

Bolagets finansiella förluster är enligt vd Sofie Danielsson främst kopplade till Valors förvaltning i Valor Global FX Fund på Malta. Förlusterna beror enligt vd till stor del på avsaknad av kapitalisering till fonden, förlust på det förvaltade kapitalet samt en stärkt kronkurs.

"Vårt utsatta mål med att minska kostnaderna har fallit väl ut genom främst drastiskt minskade externa konsultavgifter, främst under andra kvartalet där kostnadsbasen sjunkit med cirka 30 procent. Tyvärr inföll inte minskade kostnader med ökade intäkter, vilket lett till ett otillfredsställande resultat som styrelsen och ledningen lägger stor kraft på att åtgärda", skriver Sofie Danielsson i rapporten.          
        

Läs mer om FX International AB