Publicerat: 2021-06-14 07:39:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma har skickat in en CTA för SI-053

Double Bond Pharma har skickat in en CTA för läkemedelskandidaten SI-053 till behöriga, nationella regleringsmyndigheter, inklusive etikkommittén. Det framgår av ett pressmeddelande.

En CTA, Clinical Trial Application, utgör den sista milstolpen för att kunna starta en klinisk fas 1-prövning av SI-053 hos patienter med glioblastom.

En CTA ger omfattande information om utredningsläkemedlet och den planerade prövningen, vilket gör det möjligt för tillsynsmyndigheter att bedöma lämpligheten och säkerheten för att genomföra studien.

"I denna första-i-människa-studie för SI-053 kommer denna nya TMZ-baserade formulering att administreras intrakraniellt, som ett tillägg till Standard Of Care hos patienter med nydiagnostiserad GBM. Detta är en viktig milstolpe i den kliniska utvecklingen av SI-053, vår ledande kandidat. Huvudsyftet med denna studie är att utvärdera säkerheten och toleransen för SI-053 och fastställa den maximalt tolererade dosen och / eller den rekommenderade fas 2-dosen av SI-053”, kommenterar Breezy Lindqvist, CMO och chef för klinisk utveckling på DBP.

Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB