Publicerat: 2021-06-30 13:09:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PolarCool: Polarcool sluter avtal med handbollslandslaget - starkt signalvärde för produkten

Medicinteknikbolaget Polarcool har slutit ett avtal med handbollslandslaget som ska använda sig av Polarcap System, enligt ett pressmeddelande.

Avtalet är subventionerat men Polarcool ser det som ett starkt signalvärde för produkten.

"Som medicinsk ansvarig känns det bra att vi nu ges möjlighet att lindra de negativa skadeeffekterna vid hjärnskakningar. Jag har själv på nära håll kunna se vad långvarig frånvaro på grund av hjärnskakningar innebär för den drabbade och jag har länge önskat att det funnits sätt att behandla denna skada. Att behandla med PolarCap System, vars positiva effekter är vetenskapligt bekräftade, blir nu en del av våra rutiner kring hanteringen av hjärnskakningar", säger Daniel Jerrhag, herrlandslagets läkare.

Läs mer om PolarCool