Publicerat: 2021-07-16 08:42:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Plejd AB: Plejd ökar omsättning och vinst under andra kvartalet

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolagets rörelsevinst ökade.

Omsättningen steg 78,3 procent till 79,9 miljoner kronor (44,8).

Ebitda-resultat blev 16,4 miljoner kronor (10,6), med en ebitda-marginal på 20,5 procent (23,7).

Rörelseresultatet blev 9,9 miljoner kronor (7,1), med en rörelsemarginal på 12,4 procent (15,8).

Resultatet före skatt var 9,7 miljoner kronor (7,1). Resultatet efter skatt blev 7,7 miljoner kronor (7,1). Resultat per aktie hamnade på 0,7 kronor (0,65).

"Vi ser ett starkt andra kvartal med hela 78,3 procent i organisk tillväxt med högre rörelsevinst jämfört
med samma kvartal föregående år. Exporten har under kvartalet ökat kraftigt främst till följd av
utvecklingen i Norge och det är spännande att se hur de internationella marknaderna börjar bidra
med en allt större del till omsättning och tillväxt", skriver vd Babak Esfahani.

"Tillväxten hittills under året har legat på en fantastisk nivå men vi bör beakta att en viss volatilitet i faser av expansion och lanseringar kan förekomma, vilket kan påverka tillväxten såväl som lönsamheten", fortsätter Esfahani.


Plejd, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 79,9 44,8 78,3%
EBITDA 16,4 10,6 54,7%
EBITDA-marginal 20,5% 23,7%
Rörelseresultat 9,9 7,1 39,4%
Rörelsemarginal 12,4% 15,8%
Resultat före skatt 9,7 7,1 36,6%
Nettoresultat 7,7 7,1 8,5%
Resultat per aktie, kronor 0,7 0,65 7,7%

Läs mer om Plejd AB