Publicerat: 2021-07-22 09:36:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om IDL Biotech AB: IDL Biotech ökar omsättningen och minskar förlusten

Diagnostikbolaget IDL Biotech redovisar ökande omsättning och minskad förlust i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 28,6 procent till 6,3 miljoner kronor (4,9).

Rörelseresultatet blev -6,4 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet före skatt var -2,7 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-4,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,07).

Likvida medel uppgick till 8,1 miljoner kronor (20,0).

IDL Biotech ska avnoteras från Spotlight med sista handelsdag den 4 augusti efter att bolagets förvärvats av Arocell.

"Som framgår av det offentliggjorda budet och erbjudandehandlingen, ser båda företagen mycket positivt på detta samgående. Vi är två små diagnostikföretag som båda arbetar framförallt inom onkologi och det finns klara synergier. Dels effektiviserings- och kostnadsfördelar, men framförallt en ökad potential inom produktutveckling, större produktportfölj och bättre möjligheter att nå ut med våra diagnostikprodukter på olika tekniska plattformar", skriver IDL BIotechs vd Gunnar Wahlberg i rapporten.


IDL Biotech, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 6,3 4,9 28,6%
Rörelseresultat -6,4 -4,1
Resultat före skatt -2,7 -4,1
Nettoresultat -2,8 -4,1
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,07
Likvida medel 8,1 20,0 -59,5%

Läs mer om IDL Biotech AB