Publicerat: 2021-07-23 10:41:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om IDL Biotech AB: IDL Biotech kallar till extra stämma för att välja ny styrelse

Aktieägarna i diagnostikbolaget IDL Biotech kallas till extra bolagsstämma den 20 augusti. Stämman genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro.

Budgivaren Arocell kontrollerar närmare 96 procent av aktierna i IDL Biotech och föreslår val av en ny styrelse bestående av Claes Post som styrelseordförande samt Anders Hultman och Lars Jakobsson som styrelseledamöter.

IDL Biotech kommer att avnoteras från Spotlight med sista handelsdag den 4 augusti.

Läs mer om IDL Biotech AB