Publicerat: 2021-08-23 06:53:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Slottsviken rapporterar vinst i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar en något högre omsättning och lägre rörelseförlust under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Nettoresultatet vände till positivt. Substansvärdet ökade i förhållande till föregående kvartal.

Omsättningen uppgick till 1,6 miljoner kronor (1,5).

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-0,2).

"Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas av lägre hyresintäkter hänförligt till en högre vakansgrad. Större delen av vakanserna är kontrakterade med hyresgäster, och hyresintäkterna väntas öka gradvis under innevarande år", skriver Slottsviken.

Resultatet både före och efter skatt var 0,2 miljoner kronor (-0,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

Substansvärdet uppgick per den 30 juni till 1,39 kronor, jämfört med 1,32 kronor vid utgången av mars.


Slottsviken, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,6 1,5 6,7%
Rörelseresultat -0,1 -0,2
Resultat före skatt 0,2 -0,2
Nettoresultat 0,2 -0,2
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,01

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)