Publicerat: 2021-09-21 10:15:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Phase Holographic Imaging PHI AB: Phase Holographic bantar styrelsen med en ledamot

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Phase Holographic kallas till årsstämma onsdagen den 20 oktober i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Mats Lundwall, Leland Foster, Mattias Lundin och Petter Björquist samt omval av styrelsesuppleanten Ann Christine Egelberg. Styrelsen minskar därmed i storlek med en ledamot då Johan Hyllner inte föreslås till omval. Mats Lundwall föreslås som omval till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande högst 1,44 miljoner nya aktier.

Läs mer om Phase Holographic Imaging PHI AB