Publicerat: 2021-09-24 13:24:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports köper upp resten av 2Prove för knappt 3 miljoner - utspädning om 12 procent

Esportbolaget Esen Esports har nu köpt upp resterande 49 procent av 2Prove för totalt 2 950 000 kronor, bara ungefär 6 månader sedan de andra 51 procenten förvärvades.

Det förklaras med att bolaget har en mycket god utveckling avseende tillväxt och resultat samt så beskrivs bolagen ha stora synergier. Tidigare plan var att förvärva resterande ägarandelar under 2022 eller 2023.

Köpeskillingen betalas genom en nyemission av 4,9 miljoner aktier på teckningskursen 0,6 kronor. Det motsvarar en utspädning om 12 procent för övriga aktieägare.

Utöver de knappt 3 miljoner kronorna kan även en tilläggsköpeskilling om 24 procent av rörelseresultatet under 2021, 2022 och 2023 tillkomma.

Läs mer om ESEN eSports AB