Publicerat: 2021-10-19 09:41:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus tappar intäkter men minskar förlusten i tredje kvartalet

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar lägre intäkter samtligt som förlusten minskade i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 41,9 procent till 1,8 miljoner kronor (3,1).

Ebita-resultat blev -1,9 miljoner kronor (-1,8).

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,1 miljoner kronor (-3,5).

Likvida medel uppgick till 11,3 miljoner kronor (20,0) per den 30 september. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -4,8 miljoner kronor (-9,1) för årets nio första månader.

Bolaget redovisar lägre nettoomsättning än i jämförelseperioden på grund av avslutat pilotprojekt med UKF. Årets tredje kvartal som markeras av semesterperioden förstärker effekten av avsaknaden av serviceavtalsintäkter. Bolaget har dock stadigt förbättrat relationen mellan nettoomsättning och direkta material- och servicekostnader under året.

Oförändrat fortsätter både investeringen i affärsutvecklingen med King Long och utvecklingen av bolagets serviceverksamhet. En löpande översyn av bolagets processer medför minskade omkostnader under perioden jämfört med fjolåret.

- Under tredje kvartalet har arbetet med att förbättra den underliggande serviceverksamheten fortsatt. Utöver att nya kunder tillkommit så har även samarbetet med Transdev i Umeå utökats. Vidare har kostnadsmassan under kvartalet fortsatt att anpassas till nuvarande verksamhet och bedöms nu vara på rätt nivå. Utifrån denna utveckling är det en realistisk målsättning att nå en positiv ebitda-nivå under andra halvan av 2022, kommenterar vd Mårten Fuchs i delårsrapporten.


Hybricon Bus, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,8 3,1 -41,9%
EBITA -1,9 -1,8
Rörelseresultat -2,1 -3,5
Resultat före skatt -2,1 -3,5
Nettoresultat -2,1 -3,5

Läs mer om Hybricon Bus System AB