Publicerat: 2021-10-20 06:41:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AcuCort AB: Acucort handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission

Life science-bolaget Acucort handlas i dag den 20 oktober exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 2,65 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 25 oktober till 8 november och handel med teckningsrätter sker den 25 oktober till 3 november.

Läs mer om AcuCort AB