Publicerat: 2021-04-30 08:55:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om FX International AB: NEDSKRIVNING TYNGDE RESULTATET 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Valutaalgoritmhandelsbolaget FX International redovisade ett rörelseresultat på -1,6 miljoner kronor (-0,9) för det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår (januari-mars).

Nettoresultatet låg på -1,6 miljoner kronor (-0,7).

Nettoomsättningen anges till -0,9 miljoner kronor och består av resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader (0,5).

Bolagets negativa resultat beror på en nedskrivning av handelskontot Valor Managed Account. Under perioden ändrades redovisningsprincip för Valor Managed Account. Omvärderingen resulterade i en nedskrivning av kontot med 1,2 miljoner kronor.

Handelsplattformen Genova FX har efter den initiala uppstartsfasen visat positiva handelsresultat, framgår av rapporten.

"Styrelsen och jag har fortsatt under detta delår ägnat vår tid åt fortsatt genomlysning av FXI:s verksamhet med syftet att skapa en övergripande förståelse av vår verksamhet samt utarbeta nya vägar för hur vi ska tillföra FXI de utestående komponenter som utvecklar och skapar goda förutsättningar för FXI att verka som internationell aktör inom finanssektorn", skriver vd Sofie Danielsson i rapporten.

Vidare skriver hon att FXI "har fortsatt med utsatt målsättning om en stram kontroll av kostnaderna och minimering av tidigare styrelse och lednings okontrollerade driftskostnader".          
        

Läs mer om FX International AB