Publicerat: 2021-11-25 08:38:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode ökar intäkterna och minskar förlusten i tredje kvartalet

Industribolaget Amnode redovisar ökande intäkter och minskad förlust i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 28,3 procent till 14,5 miljoner kronor (11,3).

Ebitda-resultat blev -0,3 miljoner kronor (-1,0).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet före skatt var -1,2 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -1,2 miljoner kronor (-2,0). Resultat per aktie hamnade på -0,71 kronor (-1,21).

Amnode kommer att genomföra en företrädesemission på 10,2 miljoner kronor, vilket aviserades tidigare i veckan.

- Steg för steg förbättras Amnodes marknadsposition och det finansiella utfallet, lägger vi sedan till den beslutade och fullt garanterade företrädesemissionen så ser framtiden ljusare ut än på länge. Amnode försöker navigera sin verksamhet i en omvärld där allmän kapacitetsbrist på produktionsresurser både vad gäller råmaterial och produktionskapacitet härskar. Vi är därmed nöjda med att det tredje kvartalets utfall följde prognosen trots att vi hade problem med att komma upp i full takt efter sommaren, stora prishöjningar och leveranssvårigheter på viktiga råvaror, kommenterar vd Sam Olofqvist i delårsrapporten.

- Vi ser en fortsatt god orderingång och vi har fortsatt historiskt höga nivåer på orderstockarna i bägge fabrikerna. Vi tror också att vi nu kan följa våra kunders ökade behov av allt större volymer genom nyinvestering och driftsättning av äldre utrustning. Gjorda rekryteringar och omfattande
utbildningsprogram, skall också hjälpa till att säkra en förväntade volymökning inför 2022.

- Trots att vi förbättrad produktionskapaciteten har vi idag några kvarvarande flaskhalsar i produktionen, vilka ger oss sämre lönsamhet och fördröjningar vilket leder till ett visst släp i våra leveranser, något som kommer att minska under fjärde kvartalet men inte att vara helt avhjälpt förrän i första kvartalet 2022 då vi räknar med en ökad produktionskapacitet för att köra i kapp och äntligen komma i fas efter pandemin och de störningar som drabbar både oss och våra kunder, fortsätter Sam Qlofqvist.


Amnode, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 14,5 11,3 28,3%
EBITDA -0,3 -1,0
Rörelseresultat -0,8 -1,7
Resultat före skatt -1,2 -2,0
Nettoresultat -1,2 -2,0
Resultat per aktie, kronor -0,71 -1,21

Läs mer om Amnode AB