Publicerat: 2021-05-05 10:46:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Invent Medic Sweden AB: POSITIV FÖRSÄLJNINGSTREND TREDJE KV I RAD - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Invent Medic, som är listat på Spotlight och som är fokuserat på produkter inom kvinnohälsa, redovisar en nettoomsättning för det första kvartalet 2021 på 562.000 kronor (402.000 kronor).

"Trenden för vår försäljning är nu positiv för tredje kvartalet i rad, och vi noterar positiva indikationer från bland annat Storbritannien efter ett svårt pandemiår.", skriver bolagets vd Karin Bryder i rapporten.

Bolaget anställde under det första kvartalet två nya medarbetare inom marknadsföring och försäljning och de totala rörelsekostnaderna för perioden ökade till 4,8 miljoner kronor (4,0). Rörelseresultatet var -4,3 miljoner kronor jämför med föregående års -3,7 miljoner kronor.

"Med den varmare delen av året i antågande, vilket brukar locka till ökad fysisk aktivitet, ser vi positivt på våra möjligheter att nå ut till fler kvinnor framöver med vårt erbjudande både i Sverige och internationellt", skriver Karin Bryder.          
        

Läs mer om Invent Medic Sweden AB