Publicerat: 2021-05-11 12:51:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Hybricon Bus System AB: AKTIEN UPP 2% EFTER DELÅRSRAPPORTEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elbussföretaget Hybricon var vid lunchtid upp 2 procent på Spotlight Stock Market efter att på tisdagsförmiddagen ha redovisat ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -0,2 miljoner kronor (-4,2).

Rörelseintäkterna steg till 6,9 miljoner kronor (3,3), varav nettoomsättningen ökade till 4,1 miljoner kronor (3,3). Övriga intäkter var 2,8 miljoner kronor i spåren av kompensation för det upphävda serviceavtalet med Umeå Kommunföretag (UKF).

"Bolaget lyckades öka nettoomsättningen under perioden jämfört med förra året. Ökade underhållskostnader och svårigheter att tillhandahålla vissa reservdelar medförde dock högre direkta material- och servicekostnader och har gjort pilotprojektet med UKF utmanande ur ett lönsamhetsperspektiv", skriver Hybricon.

UKF och Hybricon kom under kvartalet överens om att busstrafiken och tillhörande serviceavtal skulle upphöra i april. På grund av avslutet skrevs reservdelslagret tillhörande pilotprojektet ned.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar steg till 1,5 miljoner kronor (-2,1). Efter av- och nedskrivningar var rörelseresultatet -0,2 miljoner kronor (-3,8).

I mars 2020 tecknade Hybricon ett distributörsavtal med kinesiska King Long, världens näst största busstillverkare.

Både investeringen i affärsutvecklingen med King Long och utvecklingen av Hybricons serviceverksamhet fortsätter och är den huvudsakliga orsaken till ökade personalkostnader under det gångna kvartalet, uppges det vidare i rapporten.

"Under återstoden av året är de uttalade målen att ta en första genombrottsaffär med King Long bussar, samt att säkerställa en väl fungerande och stabil servicegrund", skriver Hybricons vd Mårten Fuchs.          
        

Läs mer om Hybricon Bus System AB