Publicerat: 2021-05-28 08:10:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: NETTORESULTAT 0,4 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadskoncernen Amnode, vars aktie handlas på Spotlight Stock Market, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2020 på 0,4 miljoner kronor (-0,7).

Nettoomsättningen steg till 20,0 miljoner kronor (17,1) och rörelseresultatet förbättrades till 0,8 miljoner kronor (-0,3).

"Även detta kvartal ser vi en fortsatt ökad efterfrågan av våra produkter, men utmaningen är framför allt att förse produktionen med råmaterial samt att öka kapaciteten i takt med den ökade orderstocken", skriver vd Sam Olofqvist.

Bolaget räknar med att osäkerheten kring prisförändringar på råmaterial kommer att kvarstå under resten av året "vilket kan komma att påverka resultatet negativt även om vi blir kompenserade från våra kunder för materialpriset, finns det en eftersläpning som påverkar vårt resultat".

Sam Olofqvist skriver vidare att kassalikviditeten har tagit mycket stryk under det senaste året och är fortsatt svag.

"Styrelsen jobbar alltjämt med att stärka koncernens finansiella ställning för att säkerställa både kortsiktig likviditet och långsiktig uthållighet. Vi är i fortsatt dialog med våra kunder, leverantörer och vår bank för att säkra den rörelsekapitalfinansiering som den förväntade volymökningen kräver", skriver han.          
        

Läs mer om Amnode AB