Publicerat: 2022-05-24 14:53:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Umida Group AB: Analysguiden sänker motiverat värde för Umida

Analysguiden sänker sitt motiverade värde för dryckesföretaget Umida till 9 kronor (11).

Bolagets rörelseresultat minskade med 2 miljoner under första kvartalet, att jämföra med ett positivt resultat om 85 000 kronor samma kvartal i fjol. Till följd av detta samt att den väntade kostnadsmassan kommer ligga högre under kommande kvartal, sänker analyshuset sina resultatestimat.

"Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi ser i Umida varvid dagens multiplar gällande p/s-tal (aktiekurs i relation till omsättning per aktie) ger en bättre bild av potentialen i bolaget. Som en konsekvens av våra nedjusterade resultatestimat på i genomsnitt 17 procent under prognosperioden justerar vi ner vår riktkurs med motsvarande", skriver analyshuset i sin uppdragsanalys.

För tillfället byter aktien händer till 5,98 kronor.

Läs mer om Umida Group AB