Publicerat: 2022-06-01 14:22:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sydsvenska Hem AB: Sydsvenska Hem genomför en företrädesemission på 97 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 97 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,9 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har vederlagsfritt erhållit tecknings- och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare vilket säkerställer företrädesemissionen till 100 procent.

Sydsvenska Hem kommer att använda emissionslikviden från företrädesemissionen för att genomföra förvärv av ytterligare fastigheter samt för nybyggnation och investeringar för att öka värdet i bolagets befintliga fastighetsbestånd.

Villkoren i nyemissionen är 1:5, innebärande att fem befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 90 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 7 juni och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 8 juni. Teckningstiden löper från 10 juni till 24 juni och handel med teckningsrätter sker den 10 till 21 juni.

Läs mer om Sydsvenska Hem AB