Publicerat: 2022-08-03 08:08:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Safe at Sea AB: Safe at Sea minskar omsättningen under andra kvartalet

Räddningsbåtstillverkaren Safe at Sea redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade rörelseförlusten.

"I kvartalet har vår omvärld påverkats av högre priser och längre ledtider, och en något avvaktande marknad har speglat antalet nya ordrar i perioden", inleder Henrik Hartman sitt vd-ord.

Omsättningen sjönk 18,4 procent till 3,1 miljoner kronor (3,8).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före och efter skatt var också -0,8 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,041 kronor (-0,063).

"Trots den svårtolkade marknaden har vi tagit viktiga steg för att etablera oss på nya geografiska marknader, och vi hoppas under tredje kvartalet kunna presentera positiva nyheter om både samarbetsavtal och nyförsäljning. Vi har en fortsatt stark offertstock med flera mogna affärer, inte minst AVINOR-affären som vi hoppas kommer till avslut under hösten. För helåret är ambitionen att komma till avslut och prestera ordervolymer som är i nivå med 2020 och 2021 års volymer", avslutar Hartman.


Safe at Sea, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 3,1 3,8 -18,4%
Rörelseresultat -0,8 -0,6
Resultat före skatt -0,8 -0,7
Nettoresultat -0,8 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,041 -0,063

Läs mer om Safe at Sea AB