Publicerat: 2022-08-08 09:04:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimi ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Medimi redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 111,1 procent till 0,57 miljoner kronor (0,27).

Rörelseresultatet blev -4,21 miljoner kronor (-4,55).

Resultatet före skatt var -4,25 miljoner kronor (-4,56).

Resultatet efter skatt blev -4,25 miljoner kronor (-4,56).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Likvida medel vid slutet av kvartalet uppgick till cirka 8,9 miljoner kronor (20,6).

"Efter en stark inledning på året fortsätter den positiva försäljningsutvecklingen under det andra kvartalet med fler installerade enheter än någonsin tidigare. Danmark förstärker sin position som vår nyckelmarknad och vi har under det gångna kvartalet träffat fler och fler danska kommuner, vilka samtliga vittnar om vikten av välfärdsteknologi och ett ökat tryck på vård- och omsorgspersonal", säger bolagets vd Alexander Johansson.

"Mot den bakgrunden är vi väl positionerade för att expandera vår lösning i Danmark, göra de anpassningar som krävs för att vinna mark i övriga nordiska länder och därmed bidra till en mer hållbar och trygg läkemedelsdispensering".


Medimi, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,57 0,27 111,1%
Rörelseresultat -4,21 -4,55
Resultat före skatt -4,25 -4,56
Nettoresultat -4,25 -4,56
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,02

Läs mer om Medimi AB