Publicerat: 2022-08-09 10:29:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus ökar omsättning rejält under Q2

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar kraftigt ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelseförlusten.

Omsättningen steg till 10,2 miljoner kronor (1,9).

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet efter skatt blev också -0,4 miljoner kronor (-2,3).

Likvida medel uppgick till 9,2 miljoner kronor (15,2).

"Efter två år präglade av pandemi, krig och allmän finansiell oro har Hybricon nu levererat de första King Long bussarna till Transdev. Tillsammans med bussarna levererades även en 240 kW laddstation från Winline. Dessa leveranser är de första konkreta stegen mot att etablera Hybricon som ett kunskapsbolag som bidrar med erfarenhet och helhetslösningar i omställningen mot hållbara energisystem", skriver vd Mårten Fuchs i rapporten.

Fuchs skriver att det kommer ta tid innan Hybricon blir en naturlig del i de större upphandlingarna, men att förutsättningarna förbättras för varje kvartal.


Hybricon Bus, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 10,2 1,9 436,8%
Rörelseresultat -0,4 -2,3
Nettoresultat -0,4 -2,3
Likvida medel 9,2 15,2 -39,5%

Läs mer om Hybricon Bus System AB