Publicerat: 2023-03-01 06:53:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode ökar rörelseförlusten

Industribolaget Amnode redovisar en både ökande omsättning och rörelseförlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 29,0 procent till 24,0 miljoner kronor (18,6).

Ebitda-resultatet blev -1,7 miljoner kronor (0,1). Förlusten uppstod till följd av kvalitetsproblem, volatila råmaterialpriser samt kostnader för att följa efterfrågeökningen hos en av bolagets kunder.

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-1,0), och per aktie -0,82 kronor (-0,58).

Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,6 miljoner kronor (-0,6).

Likvida medel uppgick till 1,8 miljoner kronor (0,7).

"Vi har ett stabilt orderläge, men liksom tidigare finns en oro kring omvärldsläget och en eventuell ankommande lågkonjunktur som kan påverka kundernas efterfrågan. I nuläget finns dock inga tecken på att efterfrågan påverkas under det första halvåret 2023", kommenterar vd Sam Olofqvist.


Amnode, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 24,0 18,6 29,0%
EBITDA -1,7 0,1
EBITDA-marginal 0,5%
Rörelseresultat -2,3 -0,6
Nettoresultat -2,8 -1,0
Resultat per aktie, kronor -0,82 -0,58
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,6 -0,6
Likvida medel 1,8 0,7 157,1%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Amnode AB