Publicerat: 2021-06-18 08:44:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om ES Energy Save Holding AB (publ): RÖRELSERESULTAT -1,3 MLN KR 4 KV (0,6)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Värmeteknikföretaget ES Group, vars aktie handlas på Spotlight Stock Market, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet (februari-april) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 på -1,3 miljoner kronor (0,6).

Omsättningen ökade med 11 procent till 13,5 miljoner kronor (12,2).

"Det senaste året har präglats av omställning. I den omställningen har ES Group vuxit", skriver Fredrik Sävenstrand i vd-ordet av bokslutet. Han påtalar även att årets omsättningsökning hade varit ännu större utan en pandemi.

För verksamhetsåret som helhet var kassaflödet från den löpande verksamheten -12,9 miljoner kronor (-14,5) med likvida medel om 6,8 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.          
        

Läs mer om ES Energy Save Holding AB (publ)