Publicerat: 2023-08-24 08:53:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode ökar omsättning men minskar resultatet

Industribolaget Amnode ökade omsättningen men minskade resultatet i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 2,6 procent till 20,0 miljoner kronor (19,5).

Ebitda-resultatet blev 1,2 miljoner kronor (2,4), med en ebitda-marginal på 6,0 procent (12,3).

Rörelseresultatet blev 0,5 miljoner kronor (1,8), med en rörelsemarginal på 2,5 procent (9,2).

Resultatet efter skatt blev 0,0 miljoner kronor (1,4). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,40).

"Rörelseresultatet påverkas av kvalitetsproblem främst inom ett produktsegment och därtil svag kronkurs, volatila råmaterialpriser tillsammans med kända svårbedömda omvärldsfaktorer såsom, komponentbrist, kriget i Europa och en hög inflationstakt under perioden. Vår bedömning är att ett flertal av dessa problem kommer att kvarstå under resten av 2023 men vi jobbar hårt med att förbättra de variabler som vi kan påverka", uppger vd Sam Olofqvist.

Amnode-chefen tar likt tidigare upp frågan om likviditet.

"Tillgången till rörelselikviditet är fortsatt mycket ansträngd, dels genom huvudsakligen ett försämrat rörelseresultat och med ökade räntekostnader som följd av den ökade belåningen. Efter kvartalet har styrelsen erhållit ett lånelöfte om 1,4 miljoner kronor varav 0,6 miljoner har utnyttjats. Vi jobbar oförtrutet vidare med att förbättra våra betalningsvillkor hos leverantörerna och förbättrar våra rörelsemarginaler för att förbättra likviditeten."

För det första halvåret blev resultatet -0,5 miljoner kronor (-0,4).

"Utfallet efter sex månader innebär att vi halkat ned från den platå som vi kände viss stabilitet i under första kvartalet och vi jobbar hårt med att nå en positiv resultatnivå för gruppen under avslutningen av året", uppger Sam Olofqvist och fortsätter.

"Vårt jobb med att bli lite bättre varje dag har fått sig en törn under andra kvartalet men vi jobbar nu intensivt med de faktorer vi kan påverka. Ett flertal av omvärldsfaktorerna tillsammans med utfallet av vår översyn av ett produktsegment och vår likvidsituation har betydande påverkan på oss och detta skapar tyvärr fortsatt stor osäkerhet, en del råder vi över och en del kan vi inte påverka."


Amnode, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 20,0 19,5 2,6%
EBITDA 1,2 2,4 -50,0%
EBITDA-marginal 6,0% 12,3%
Rörelseresultat 0,5 1,8 -72,2%
Rörelsemarginal 2,5% 9,2%
Nettoresultat 0,0 1,4
Resultat per aktie, kronor 0,00 0,40

Läs mer om Amnode AB