Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-11 08:00:00

Amnode AB: Flaggningsmeddelande i Amnode AB

Bolaget och Styrelsen i Amnode AB har informerats om att bolagets största ägare, Lars Save, 540930-5116, genom förvärv passerat en 10 % ägargräns under uppgång och äger nu 31 500 000 aktier, 10,03 % (9,97 %) av bolagets samtliga aktier vilket härmed flaggas för.

Stockholm 2018-09-10

Amnode AB

Styrelsen

Frågor
070 590 18 22
Lars.Save@Saveit.seLäs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB