Publicerat: 2024-05-03 07:11:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 ökade hyresintäkterna och rörelseresultatet - nettoresultatet minskade

Fastighetsbolaget Amhult 2 ökade hyresintäkterna och rörelseresultatet i det första kvartalet. Nettoresultatet minskade något efter ökade räntor.

Hyresintäkterna uppgick till 21,9 miljoner kronor (19), en ökning med 15,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 17,1 miljoner kronor (14,2), en ökning med 20,4 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet var 15,8 miljoner kronor (13,1).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 4,5 miljoner kronor (7,0), en minskning med 35,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,65 kronor (1,02), vilket innebär en minskning med 36,3 procent mot föregående år.

"Byggnationen av kv. Hercules norra hus och garage framskrider och nu är det ungefär ett år kvar till planerad inflyttning av de första 40 lägenheterna. Vi har under perioden startat uthyrningsprocessen och kan se att det finns stort intresse för detta hus som ligger i ett fördelaktigt västligt läge med vacker utsikt", skriver vd Emilie Loft i rapporten.

Amhult 2 har fått en tilldelad handläggare för bolagets ansökan om ändring av detaljplan för samma fastighet.

"Vi önskar utöka BTA från 4 100 till ca 8 005 och få godkänt att bygga 49 lägenheter i det södra huset. Vi hoppas få mer information om processen under år 2024. Därefter har vi endast ett kommersiellt kvarter kvar att projektera, kv. Utrikesflyget, vilket vi fortsätter att arbeta med under år 2024", fortsätter Loft.

Hon tar även upp räntan och att bolaget inte har vakanser.

"Vi har inga vakanser. Resultatet påverkas negativt av dagens relativt höga räntekostnader. Dessa förklaras dels av att Kv. Spitfires lån har varit tvunget att förhandlas i samband med att huset driftsätts, dels av att vissa lån har varit tvungna att omförhandlas efter den kraftigt höjda styrräntan under år 2023. Riksbanken har utlovat räntesänkningar under år 2024 vilket vi ser kommer påverka räntekostnaderna positivt längre fram vid nya omförhandlingar av lån. Vidare har vi av försiktighetsskäl med nu kända förhållanden gjort en avsättning, även om det slutliga beloppet är osäkert, då en entreprenör aviserat om onormala kostnadsökningar", avslutar hon sitt vd-ord.


Amhult 2, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Hyresintäkter 21,9 19 15,3%
Driftnetto 17,1 14,2 20,4%
Värdeförändringar fastigheter, totalt 0 0
Nettoresultat 4,5 7,0 -35,7%
Resultat per aktie, kronor 0,65 1,02 -36,3%

Läs mer om Amhult 2 AB