Publicerat: 2024-05-14 09:33:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience kallas till årsstämma onsdagen den 12 juni i Stockholm.

Nyval föreslås av Harry Råstedt och Sohila Zadran som styrelseledamöter.

Omval föreslås av ordförande Anders Ericson samt ledamöterna Cristina Glad och Fredrik Juserius.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Styrelsens säte föreslås flyttas från Stockholm till Uppsala.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram, dels på högst 260 000 teckningsoptioner riktat till fem anställda och dels på högst 250 000 teckningsoptioner riktat till styrelseledamöter.

Läs mer om Abera Bioscience AB